„ВИХЪР”

Никола Никитов

„Вихър”, роман в две части от Ан. Страшимиров

Сега, когато вече заглъхнаха тътнежите на войниците, когато мина страшният ужас, можем да прочетем книгата на Страшимирова.

Защото тя е истинско огледало на войната (Балканската), страшна и неизбежна, пречупена и преживяна в истинския й лик от писателя - участник.

Наистина един вихър тогава изпрати българина на юг под напора на вековно наслоена омраза в тъмната душа на тълпата.

Покрай ужасите и страхотиите на войната, човешката душа все пак се надига над тях и преживява всичката мъка на човека, отвратен от нея, но отишел на бой по някаква неизбежна фаталност.

Човешката душа гори и се разпъва безпомощна и любяща сред жестокостта на увълчването и оскотяването.

——————————

сп. „Хора”, г. 1, кн. 3, 1922 г.