ДЕЦАТА НА ЮЛИ

Херман Хесе

превод: Красимира Василева

ДЕЦАТА НА ЮЛИ

Ние децата, през юли родени,
обичаме аромата на белия жасмин.
Пътуваме в градини уханни и зелени,
а нощем потъваме в нежния сплин.

Нашият брат е кървящият мак,
който свети в дъждовете червени,
Те заливат внезапно пшеничния злак
и листата на мака умират разпилени

Нашият живот е като юлския сън
- затворил кръга си, той иска да свърши.
И за летния празник, дочуе ли звън,
пшеница и мак за венеца си кърши.


НА ЕДИН ГРОБ

За нощта и тишината копнееше той.
Знаем само, че криеше своето нещастие.
И ето, в ковчега лежи във покой,
пристигнал най-после до желаното място.

От света и от епохата сега е защитен,
намерил е спасение в дълбоката яма.
Вече няма да бъде на несгодите в плен
и властта на горчивото време я няма.

А ние оставаме в шума на войната,
страхът от света и смъртта е във нас.
Живеем сред болката и нищетата,
докато настъпи великият ни час.

Тогава ще изчезне голямата злина
и ще видим великия смисъл на света ни.
И човекът отново ще стане светлина
със вечните черти на Отца ни.


ВЕЧЕРЕН РАЗГОВОР

За какво мечтаеш с поглед към мъглата?
Давам ти сърцето си, слагам го в ръката ти.
В мълчаливо щастие силно то тупти.
Толкова горещо е. Не усещаш ти…

Връщаш ми го мълком с поглед отчужден.
Нежна болка… Тихо е. Порив вледенен.


ИСУС И БЕДНИТЕ

Ти се жертва за хората, братко Исусе,
но от Тебе спасените тук ли са?

Ти пожертва живота си за многото грешници
и от своето тяло даде светия хляб.
Но в неделя със него се хранят свещеници,
а пред техните порти ний се бием от глад.

И хлябът на прошката не стига до нас,
най-охолните хора отчупват от него,
а после воюват и убиват всеки час.
За тях Ти не беше спасение.

Само бедните хора след тебе вървят
по пътя към срама и към кръста.
Всички други козунаци пекат
и не мислят дали си възкръснал.

Скъпи братко Исусе, ти се жертва за всички,
но пак ситите хапват доволно в този свят.
Ние бедните не искаме дори и трохичка,
ние просто те любим като брат.


МЕЛОДИЯ НА ФЛЕЙТА

От къща в нощта, през дървета и храсти
прозорец излъчва червена светлина,
От тайнствена стая със звуци прекрасни
нежна флейта разпръсква вълшебна топлина.

Позната мелодия от скъпото минало
насища магично дълбоката тъма,
и всяка страна се превръща в родина,
и всичките пътища водят у дома.

Чрез тази мелодия световната тайна
се разкрива и изпълва сърцето.
И то й се предава възхитено и омаяно,
и всички времена във единство са слети.