НЕКА СЕ ВЪРТЯ ОКОЛО ТЕБ

Зивар Агаева

превод: Иван Есенски

Сърцата ни са две в едно.
Душите ни в една са слети
и с теб изгаряме - дано
докрая пламъкът ни свети.

Аз ще те пазя от света -
ти Слънцето си, аз - Земята:
около теб ще се въртя -
да не угасва светлината!