ЧИИ ОЧИ…

Роман Солнцев

превод: Георги Ангелов

***
Чии очи гледат от небето?
На летеца или на Бога?
Самолетът отмина, а очите продължават да гледат.