VIOLINO PRIMO

Леонид Паспалеев

откъс

„Един народ не може да се възроди,
ако интелигенцията му не се възроди”.
Из книгата на Ив. Кепов - „Интелигенция и народ”

Г-н Violino Primo или г-н Цанко Попов е роден в гр. Котел. Израснал всред дивна природа и приспиван от хайдушката песен на балкана, той четвърт век е изпитвал мизерията и ужасите на селския учител и носил тежкия кръст на българския писател. Откърмен с любов към всичко родно, той ни дава увлекателни разкази, приказки и стихчета за деца и интересни научно-педагогични статии.

В първите си произведения г-н Violino Primo нирисува просто и безизкуствено онова, което той е преживял като български учител из калните наши села, между родители и деца. И пръв г-н Violino Primo у нас възстава срещу оковите на невидимото рабство, които тегнат върху душите на децата в училищата.

Книгата на г-н Violino Primo „Зората на освобождението” рисува мъките на децата, при опитите си да работи по онези калъпи, които са му били дадени в педадгогическото училище. Той добре е обрисувал там грозните резултати при тази неестествена работа.

След това той там ни описва как решава да се освободи веднъж завинаги от тези официални теркове, защото те не подхождат на българското училище, за българските ученици, защото убиват децата и учителя. Най-сетне, той там ни рисува как тръгва по свой собствен път, воден от своята любов към децата и от голямата преданост към него.

Г-н Violino Primo е един от първите у нас педагози, който прокарва мисълта, да се остави творческата сила свободно да разполага с нашето душевно богатство. Да се направи учебната материя тъй подвижна, да й дадам такава нагледност, че детската душа сама да импулсира, да събудим активност у нея.

Две истини има това нещо: едната е външна, а другата вътрешна. Външната ще я имаме като следваме пътя на ума, когато се силим да схванем нещо, а вътрешната, когато иска да го преживеем. А това показва, че първата е дело на ума, а втората - на сърцето - на вътрешната интуиция.

Тези мисли прокарва г-н Violino Primo в своите педагогически взглядове, които извеждат на истинския път на възпитанието. Когато г-н Violino Primo разказва, често пъти децата плачат. Той предизвиква у тях най-възвишените пориви и тогава те са готови на подвизи,

Освен „Зората на освобождението” и ред други разкази, приказки, стихчета и статии, г-н Violino Primo досега е написал следните детски книги; „Аз зная” (сборник стихове); „Дядовото момиченце” (приказка); „Силен Щъркелът” (приказка); „Радостинчо и Веселинчо” (детски стихове, в народен дух); „Ядно време” (историческа повест, из живота на славяните); „Цар Вълкан” (легенда); „Творческо обучение”; „Деца и старци” (психологичен роман) и др.

Понастоящем г-н Violino Primo е главен редактор на детското списание „Детска градина”, което списва с вещина вече втора година.

Г-н Violino Primo с достойнство заема поста член на културното бюро при Министерството на просветата, по детска литература.

Всяка пролет и всяка есен г-н Violino Primo е канен като лекатор на педагогически конференции, дето учителството възторжено го приема и изпраща напук на патентованите „доктори” по педагогия.

А ние пожелаваме на г-н Violino Primo още по-голяма енергия за творческа работа на народната нива, която иска своя сеяч и жетвар.