НО ВСЕ ПАК

Димитър Костадинов

Из подготвената за печат книга “Боголетно време”
(Отвъдни прозрения на Апостола - великия българин Васил Левски)

И седем дни по седем да имаме -
пак не стигат,
не стигат,
не стигат
за едно Слънчево намигване
или за скъсване на робска верига.

И седем години по седем да преживеем -
пак не стигат,
не стигат,
не стигат
да може Слънцето така да ни сгрее,
че да минем на Бога през ушите иглени.

И седем века по седем да светят
в Душите ни светли и клети -
чак тогава,
чак тогава,
чак тогава
може би ще изчезне от БЕЗКРАЯ Лукавия?!

Да повярваме - не можем, не можем, не можем -
но все пак,
но все пак,
но все пак
със Слънце сияе Боговъзторжие
и снишава в хралупи прокобен Мрак…