ВЕСЕЛА ПЕСЕН

Николай Хрелков

Викали и скачали
голи, боси селяни -
никого не тачели,
гладни се веселили.

Бирника ги видял, и
питал що са весели? -
тях ги туй обидило,
взели, че го обесили.

Но дошъл учителя -
и нанейде тръгнали,
бог знай де заскитали
и не се завърнали.

Отдалеч им кимали
булки и момичета -
питали ги имате ли
пушки бойни всичките.

Пушки те си нямали,
тръгнали с топорите….
В песен ли, поема ли
да ги възпея горките?

Свършва тъй историята
с нашите бедни селяни:
старите в затворите,
младите - разстреляни!

——————————

в. „Победа”, 1930 г.