СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ С БЕЗСМЪРТНАТА ЛЮБОВ ДОЖИВОТНИЯ ЖИВОТ

Лияна Фероли

15 години от кончината на Георги Талев

Нощта, оплела сънните дървета,
виси над мен като рибарска мрежа.
Изплували по края на небето,
звездите любопитно ме поглеждат.
В какви посоки, по какви маршрути
във този дивен свят да те намеря?
Все ми се струва, че си тръгна утре
и сигурно ще се завърнеш… вчера.
Г. Талев

На 16 януари 2021 г. се навършват 15 години от смъртта на кърджалийския поет, писател, журналист, краевед и преводач от руски език Георги Талев.

Той ни остави своите забележителни творби в шест стихотворни сборника, преводи на Евгений Баратински, Николай Майоров и един от най-сполучливите преводи на Пушкиновия “Евгений Онегин” на български език, както и литературния справочник за родопските творци “Да ги знаем кои са”, документалната хроника “Родопски Шишмановци”.

Но мемоарите му в три тома “Отвъд прегръдките на ада”, правещи дисекция на така наречените демократични промени у нас, още не са издадени, явно не им е дошло времето.

Приживе, а вероятно и сега, духът на Гошо все пътуваше към истината и загадката на живота, наречена любов. Но вечно загледан в часовника си, все не му оставаше време да открие нейния код, да я вмести изцяло в рими и в проза. Но пък, отдаден всецяло на нейния пламък, изгаряше без остатък в кладата на нейната светла болка.

И точно когато я позна в пълна степен, уморен от чакане и отправен към звездите, я намери в пресечната точка между бездната и небето, между началото на края и края на началото.

Така пътуването му акостира до светлата тъга, породена от невъзможността да се задържи тази нетленна красота и сладост тук в обусловения ни от условности земен живот.

Но успя да прозре, че макар и повече прилична на мираж-мечта, тя е тази, която като неземен флуид все кръжи около нас, без да е в нас, за да ни дава усещането за значимост и за ненапразно живеене.

Защото тя е причината да ни има и да живеем, докато я търсим. Защото от нея тръгва всичко и само тя остава трайно след нас.

А това че нейните горещи словесни следи навсякъде прозират в оставените ни от Гошо редове, доказва, че и той не е живял напразно.

Затова Гошо, който остави своето поетично и прозаично бродничество сред звездните пространства на любовта, винаги ще се връща, за да възвисява и води духа ни към тях.

С преутомленното си сърце, с душата си на неизлечим болник от любов, той болееше за това че сме осъдени на доживотна любов, но и на много кратки часове за свиждания с нея, на невъзможността да настигнем нейната красота и да я поемем в ръцете си, защото е непритежаема.

И страшна и велика е нейната същност, затова я приемам и като лекарство, и като жесток палач, като мълчаливо докосване, разтворено ридание и грях във вселенската музика, споделяше той в писмата си до съпругата му Петя.

Късно ли е, не е ли късно, или е рано, да се събудим и от кратката смърт за нов живот в безсмъртната любов, се питаше Гошо…

Но, навярно, вече не се пита, защото живее в нея…