МЕЦАНА И ОРАЧЪТ

Тодор Харманджиев

Спусна се Мецана в полята. Отдавна не беше слизала тя от планината. Всичко сега й изглеждаше чудно хубаво. Сред полето ореше орач. Наближи го Мецана.

- Добър ден, орачо!

- Добър ден.

- Хубаво ли е да си орач?

- Хубаво, Мецано.

- Тогава искам и аз да стана орач!

- Стани, Мецано!

- Ще ме научиш ли как се оре?

- Ще те науча, само ако искаш!

- Тогава да започваме!

- Да започваме! Ела да ми помагаш.

Взе Мецана да помага на орача. Ора с него цял ден. Измори се. Вечерта яде повече от всеки друг път.

- Много ти е сладък хляб! - каза тя на орача.

- Сладък е, Мецано, защото си работила днес! И на мен всичко, каквото яме, все ми е сладко. Всякога е сладък хлябът, когато работиш!

- Отсега нататък всякога ще работя, за да ми е сладък хляба!

Ораха цял месец орачът и Мецана. След това изкарваха тор на нивите. Изпече се Мецана. Стана отлична орачка.

Цялото поле открай докрай се покри с гъсти нивя. Дойде лятото.

- Сега ще трябва да станем жетвари! - каза селянинът.

Назъбиха сърповете. Отидоха на нивите. Събраха много. Насипаха го в чували. Закараха го на воденица. Смляха го. Омесиха хляб. Изпекоха го.

- Много сладък е хляба!

- Сладък е! Всякога е сладък, когато с труд е изкаран!

——————————

сп. „Нова картинна галерия”, г. 3, кн. 3, декември 1936 г.