СМИРЕНИЕ

Людмил Симеонов

СМИРЕНИЕ

Дали живях добре? Това едва ли
ще мога някога да разгадая.
Животът със перце не ме погали:
жесток или пък справедлив? Не зная.

Какви са тайните на естеството,
тъй и до днес не съм намерил ключа.
Аз не научих нищо за живота.
И за смъртта не вярвам да науча.


ДОБРОТАТА

Колко е лесно да причиняваш болка -
да излъжеш дете, да размътиш извор…
Защо добротата, Господи,
е толкова беззащитна?

Тя умее винаги да прощава,
да утеши може винаги тя!
Дай й сили, Господи, да устоява
на омразата, злобата и завистта!