ГОДЕЖ

Иван Хаджихристов

Толкоз радостна и проста
аз пристигам - морен луч -
през море - далечен остров -
със звънящ, безумен ключ,

темна двер за да отключа
с хармоничен, дълъг звън -
и да влеза - светъл ручей -
низ тревожния ти сън.

——————————

сп. „Хора”, г. 1, кн. 1, 1922 г.