ПИСМО НА ИВАН НИКОЛОВ ДО ВЪЛКО МАРАШЕВ

Писмо на Иван Николов до Вълко Марашев

11 януари, 70
Филибе

Мараш ефенди,
Чок селям и хаир олсун!

Благодаря ти за новогодишните хабери. И искам да те помоля за една дребна услуга.
Ето за какво става дума. Нужен ми е един документ, май че се казва образец 30, с който се признава стажа, който не е вписан в трудова книжка.

Иди, моля те, в “Личен състав” на “Народна просвета” и поискай да ти издадат такова удостоверение на ефенди Иван Николов Иванов, който от август 1958 до октомври или ноември същата година е бил назначен и е работил като директор на училището в с. Горски извор.

А като вземеш този кетап, изпрати ми го максус и препоръчано на адреса ми: Пловдив, изд. “Хр. Г. Данов”.

Чок селям на хаскьойските аркадаши!

Твой: Иван Николов