КАК СВЕТОВНАТА БАНКА ИЗПРЕВАРИ СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ С „ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯ”

Валентин Катасонов

превод: Румен Воденичаров

Благодарение на СМИ в хората по света се наложи представата, че от международните организации, продължаващи борбата с COVID-19, водеща е Световната Здравна Организация (СЗО).

Това само отчасти е вярно. СЗО диктува на цял свят как да води тази борба, но на практика нейните възможности са ограничени.

Бюджетът на СЗО, който се формира на базата на вноските на страните-членки за 2020-21 г., е по-малък от 1 млрд долара (956.9 млн).

Наистина през последните години допълнителен и основен  източник на финансиране станаха доброволни дарения. За 2020-21 г. техният размер в приходната част на бюджета на СЗО се определя на 4.8 млрд. долара.

Трябва да се очаква, че основната част от даренията както винаги ще идва от Бил Гейтс (Благотворителен фонд  Бил и Мелинда Гейтс), след което бюджетът на СЗО ще нарасне на 5.8 млрд долара.

За да се разбере какви са финансовите възможности на СЗО ще отбележа, че утвърденият за 2020 г. бюджет на цялата Организация на обединените нации (ООН) възлиза на 3.07 млрд. долара.

На този фон СЗО (като организация в системата на ООН) изглежда финансово свръх  осигурена. Вноската на СЗО в официалния бюджет на цялата ООН  е повече от 30%.

Няма друга организация в ООН, която е така облагодетелствана от неофициални дарители тип Бил Гейтс.

И все пак тазгодишният бюджет на СЗО от 5 млрд долара ще изглежда жалък в сравнение с парите, които ще са необходими за спасяване на човечеството от COVID -19.

Разбира се предполага се, че разходите за конкретни мерки в борбата с коронавируса  ще поемат държавите, а не международните организации.

Наистина някои държави проявиха щедрост и дадоха пример. Да вземем например САЩ. През пролетта  американското Министерство на финансите отдели за борба с коронавируса и социално-икономическите последствия на пандемията 2.2  трилиона (2200 млрд) долара.

Но в САЩ се намира печатницата на долари. Федералната Резервна Система (ФРС) напечата допълнителните трилиони  и ги даде като заем на американската хазна.

А ако се вземат предвид и трилионите, напечатани от ФРС и дадени директно като кредити на американската икономика, общата големина на паричната маса, хвърлена за спасяване от коронавируса възлиза в САЩ на 6 трилиона долара (6000 млрд), което представлява 30% от БВП на страната.

В повечето страни на света такъв вълшебен извор на пари не съществува. СЗО насажда на бедните и най-бедните страни пандемия от страх, но освен “съвети” и „директиви” не предлага друго.

И на това място на авансцената като спасители на човечеството се появяват някои институти, които не би трябвало да имат отношение  към епидемиите, пандемиите  и въобще към медицината.

Имам предвид МВФ и Световната банка (СБ).

Те са свикнали да оперират с големи пари. До неотдавна те бяха далеко от медицината, но в 2020 г. при тях се случи нещо като революционно разпростиране. При това не към  всички отрасли на медицината и здравеопазването, а само към това, което касае COVID-19.

МВФ предостави на 81 страни кредити от почти 100 млрд. долара за преодоляване на последствията от коронавируса. Това заяви на 29 септември изпълнителният директор  на МВФ  Кристалина Георгиева.

Между получателите на парите от МВФ са страни от Азия, Африка, Латинска Америка, както и бившите социалистически страни.

Така в края на май на Украйна беше решено да се предостави транш от 5 млрд долара. Изискването на МВФ е този транш да бъде използван  по обявеното предназначение - за „ликвидиране на последствията от пандемията в икономиката на Украйна” (от тях, според уволнения министър на финансите на 30 март 2020 г. Игор Умански,  3 млрд долара са вече окрадени и постъпили в сметките на кръга около президента Зеленски, б.пр.).

За същата хуманна цел МВФ отдели 375 млн долара за Узбекистан. МВФ водеше преговори и с Белорусия за транш от 900 млн долара, но кредитът не се осъществи. Политическите съображения се оказаха по-важни от опасността за епидемия от  COVID-19 в Белорусия.

Като цяло кредитната активност на МВФ се свежда до финансиране на мерките  за ликвидиране на последствията от вирусно-икономическата криза в страните членки.

Но с борба срещу COVID-19 в смисъл  на медицински програми МВФ не се ангажира.

И ето, че СБ пое бремето на непосредствената борба с пандемията. Тя подобно на  МВФ заяви, че приоритетно за нея ще бъде направлението за ликвидиране на последствията и облекчаване на вирусно-икономическата криза.

Разпростирането  на СБ към нови задачи през пролетта на 2020 г. беше още по-явно,  отколкото това на МВФ.

Новите задачи на СБ са доста нехарактерни за банката, тъй като имат отношение към медицина, епидемиология, медицински продукти, ваксинации, карантинни мероприятия и т.н. За целта са нужни специалисти с опит, които в СБ в началото на тази година липсваха.

Под Световна банка трябва да разбираме Групата на Световната банка, в която освен основния институт: Международната банка за реконструкция и развитие (МБРР), влизат  Международната асоциация за развитие (МАР), Международната финансова корпорация (МФК) и Многостранната агенция за инвестиционни гаранции (МАИГ).

През май президентът на Групата на СБ Дейвид Малпас с гордост съобщи, че Групата  на СБ екстрено ще предостави на 100 държави, в които живее 70% от населението на планетата, 160 млрд  долара в течение на 15 месеца (от април 2020 г. до юни 2021 г.).

Но още в 2018 г. цялата Група на СБ обяви, че финансовите учреждения на нейните членове ще разполагат с 100 млрд долара годишно.

Излиза, че всички средства на Световната банка ще бъдат насочени  на фронта за борба с COVID-19. Защо ли?

От обявената сума без забавяне бяха отделени 12 млрд долара за финансиране, закупуване и разпространение на ваксини срещу коронавируса. От месец април обещаните пари редовно се превеждат на развиващите се страни.

Сега да оставим цифрите и да помислим!

Световната банка беше учредена преди 76 години на конференцията в Бретън Уудс. Познавайки спецификата на работата на СБ, искам да ви уверя, че в тази институция никога не се приемат  прибързани решения. Всеки въпрос щателно се подготвя понякога с години. Импровизации са изключени.

Бързото включване на СБ в борбата с коронавируса има всички признаци на импровизация, но подготвена своевременно.

Да разгледаме първия разгърнат официален документ на СБ по темата COVID-19. Той е озаглавен World COVID-19  Strategic Preparedness and Response Program (SPRP) - Програма за стратегическа подготовка и реагиране на COVID-19 в света.

Документът е с дата 2 април 2020 г. и има обем 60 стр. На първата страница има подзаглавие, от което следва, че се описва само първата фаза на програма, в рамките на която ще се реализират 25 проекта.

Първото, което веднага прави впечатление е, че документът е старателно подготвен.

В него се засягат въпроси, които са извън компетенцията на  професионалните финансисти, банкери, специалисти по управление на проекти и юристи т.е. на професионалния състав на сътрудниците в СБ.

Това са въпроси, свързани с вирусология, епидемиология, ваксинация.

Подготовката на такъв документ  трябва да е започнала не по-късно от 2019 година.

При това разработващите проекта очевидно са получили както изходни данни (които  през миналата година още не бяха налични), така и техническо задание, определящо какъв резултат трябва да се получи накрая. „Импровизацията” като че ли е била подготвяна старателно и продължително.

Ето фрагмент от документа (стр. 6):

„На 3 март 2020 г. съветът на директорите призова Групата на Световната банка да предприеме неотложни мерки за подпомагане на страните-членки в борбата им с пандемията COVID-19. Съветът също така прие решение за учредяване на фонд за осигуряване на бързо реагиране на COVID-19 в размер на 12 млрд долара за помощ на страните клиенти на МАP и МБРР в борбата им с глобалната пандемия и нейните последствия.”

И сега внимание! На 3 март Световната банка, която има малко общо с медицината, вече оперира с термини като „пандемия COVID-19″ и „глобална пандемия”.

СЗО произнесе думичката „пандемия”  едва на 11 март. Световната банка изпревари СЗО с 8 дни.

Разбира се СЗО, СБ и МВФ са подготвяли спектакъла с COVID-19 координирано, но явно е станал гаф и СБ се появи на сцената по-рано, от момента, замислен от „режисьорите”.

В доклада на СБ има и още един любопитен протокол.

Днес е много популярна темата „Кога ще завърши пандемията?” Политици, държавни чиновници и експерти, гледайки умно, дават своята версия на отговора.

И даже закоравели песимисти са сигурни, че всичко ще приключи в следващата година, максимум в 2022 г.

Но на първа страница на споменатия документ е записано черно на бяло: Дата на завършване на първата фаза на програмата - март 2015 г.

В същия доклад на стр.13 се отбелязва, че след като до средата на 2021 г. бъдат изразходвани  споменатите 160 млрд долара, СБ за следващите 2 години (до средата на 2023 г.) ще отдели за борба с COVID-19 нови 180-200 млрд долара. Отличен бизнес!

Наплашените с пандемията страни-клиенти на СБ не се пазарят особено при какви условия ще им бъдат предоставяни кредити и заеми. Когато чумата приближава, някак неуместно е да се говори за пари.

Нека припомним: В доклада на СБ е описана само първата фаза на историята, която ще продължи до пролетта на 2025 г.

След това трябва да е ясно, че ще настъпи втората фаза.

За Световната банка COVID-19 става „вечен” проблем. И така от пандемията на коронавируса  избавление за хората не се предвижда.

И то поради причини нямащи нищо общо с медицина, епидемиология и вирусология.

——————————

km.ru, ноември 2020 г.