В КРАК

Янаки Зибилянов

Питам нормални, културни хора,
хора със ум и сърце:
след като ходим с краката нагоре,
как да се вземем в ръце.
Ето какво отговориха, значи,
с тяхното чувство за такт:
пак си вървете обратно, обаче
влезте с ръцете във крак.