ПРИ ВЪЛШЕБНИЯ ИЗВОР КРАЙ ДЕВНЯ

Иван Енчев

Околността край Девненските извори е като в оживяла приказка. Това са около 30 карстови извори с целогодишна температура на водата 17-20 градуса. Тук някога е съществувало голямо тракийско селище. При разкопките на стара крепост е открито Девненското монетно съкровище от над 260 вида сребърни и много златни монети, останали от древния римски град Марцианополис.

Ако човек не разполага с достатъчно свободни часове, може да пренебрегне дори най-големия от седемте по-характерни Девненски извори - Бездънния. Може да пропусне и най-буйния - Лудетината, с неговия ефектен подводен фонтан.

Ала никога не би си простил, ако не остане повече време около Вълшебния извор. Наричат го още Марциана, защото според старо предание тук е било любимо място за почивка на сестрата на римския император Траян…

Изворът е каптиран в четириъгълен басейн с височина на стените 4-5 метра. Той прилича на голямо око, в което се оглеждат като в голямо дълбоко огледало синьо небе, бели облаци, пърхащи клони на тополи.

Прелитат двойки гълъби. Подскачат като щурци врабчета. Стрелват се бързи лястовици като ритуални камъчета за сбъдване на мечти. Блестят подхвърлени монети като златни плочки. Трепкат слънчеви зайчета - разсипани перли! Припкат пъргави рибки. Кокорят се сред зелени водорасли тромави сомове. Проблясват отразени лъчи, сякаш са лунни светулки сред феерия от цветове…

Просветват ликуващи лица на мъже, жени, дечица. Възклицанията нямат стихване.

Преживяването изглежда парадоксално. Дърветата къпят върховете си в басейна. Бълбукащите талази на извора пламтят като синкави пламъци в дълбоко небесно огнище…

Тази картина е уж една и съща, пък само на крачка встрани се превръща в друга. По-богата, по-причудлива, по-вълшебна. Както и да гледаш в бистрото езеро с бликащия извор на дъното му, все ще подариш различно пиршество на окото и душата си.

Тук времето е пътник без часовник. Гледката е пикник за възторзи и захлас. Всичко се слива в едно преживяване: романтика, съзерцание, фантазия, илюзия, въображение, мечтание, надежда…

Гледаш с усещане за движение, без да се движиш. Наблюдаваш с чувство за летене, без да помръднеш от земята. Съзерцаваш с внушение за причудливо присъствие в приказно обърнат свят. Подводният извор пулсира като жива зеница на тихо космично създание - може би на самия Бог на красотата. Гледай и мечтай! Красотата има много лица.

Това вълшебство трудно се описва с думи. То трябва да се види на живо, за да се усети лично. Трябва да се съпреживее с някоя сродна душа. С човек, когото обичаш и с когото искаш твоето отражение да стане част от тия езерни небеса. И с когото ще се чувстваш преобразен подобно ангел сред непознати въодушевени ангели.

Казват, че тук, каквото добро си пожелаеш, хвърляйки монета или пръстен във водата, то непременно се сбъдва. Заслужава си всеки човек поне веднъж в живота си да повярва в старото поверие…