ПСИХОЛОГИЯ НА ДЪЖДА

Красимир Власев

ПСИХОЛОГИЯ НА ДЪЖДА

Вали продължително
Вали поверително
Лежа на дивана с лице към прозореца
Дъждът има профил на психоаналитик
Който ме води в дълбока регресия
Капки блестят като копчета
от униформи на лейтенанти
Мокър казармен плац
Някой отчаяно марширува
Сякаш за да докаже
Че маршът е форма на танц
По главната улица дефилират чадърчета
Локвите надничат под полите
На отминаващите момичета
Което настойчиво ми напомня
Че всичко се свежда до ъгъла
От който гледаме на нещата


ВОЕННОПОЛЕВИ РОМАНС

Малко беше градчето,
гарнизонът - голям.
Цял един полк с войници.
От униформи в неделните дни
зеленееше главната улица,
по която - пъстри лехи -
цъфтяха красиви момичета.

Но полкът бе дислоциран
в друг Н-ски гарнизон.
Стана тихо в градчето ни малко,
момичетата от тишина погрозняха.

Днес навярно в друго градче
зеленее главната улица
и невзрачни до вчера момичета
се превръщат в първи красавици.


РОЗИ ОТ ЮГ

По едноименния валс

В градината вятър
разлюля розов храст,
въртеше го сякаш
танцуваше валс.
Насмете листак,
сухи съчки и прах
и ги посипа
над градината. Ах!
Какъв безпорядък,
какъв цветен хаос,
дирижиран лично
от Йохан Щраус.