НОВИ ПОСЛОВИЧНИ ГАТАНКИ

Марко Марков

Кой няма кости, а кости троши?
/езикът/

——————————

Кого трябва да върже човек, за да е мирно селото?
/попът/

——————————

Кой трябва да си знае гьола?
/жабата/

——————————

Кой не се слага в пазва?
/таралежът/

——————————

Какво не трябва да носи човек в пазвата си?
/змия, камък/

——————————

На кого добрият път прави?
/на мравката/

——————————

Коя баба не знае гладна хоро да играе?
/баба Меца/

——————————

Кой боцка и дращи и не се слага в гащи?
/таралежът/

——————————

Какво се лови лесно, ако водата е мътна?
/риба/

——————————

Кой се улавя и за сламка?
/удавникът/

——————————

Кое на този свят няма дъно?
/гърлото/

——————————

Има едно нещо, което е по-старо от книгата - кое е то?
/главата/

——————————

Кой обикаля около дървото?
/сянката/

——————————

Кой не влиза там, където слънцето влиза?
/докторът/

——————————

Като биеш самара, кой трябва да се сеща?
/магарето/

——————————

Кой влиза в кошарата, докато приказваме за него?
/вълкът/

——————————

Кой не лови мухи и с мухи не се храни?
/орелът/

——————————

Кой не стои в торба?
/шилото/

——————————

Какво ти дават, ако не щеш мира?
/секира/

——————————

Без какво няма сполука?
/без наука/

——————————

Освен кашлицата, какво още не може да се скрие?
/любовта/

——————————

Какво от гарга не става?
/славей/

——————————

Кой не ходи на пазар?
/лисицата/

——————————

На кого му е дебел врата, защото сам си върши работата?
/на вълка/

——————————

Кой се надува, когато го няма паунът?
/пуякът/

——————————

Какво се кове, докато е горещо?
/желязото/

——————————

Кой, когато е гладен, сънува просо?
/кокошката/

——————————

Кой грее и в калта, ала не се каля?
/слънцето/

——————————

Кой на гладния вяра не хваща?
/ситият/

——————————

Какво не става от всяко дърво?
/свирка/

——————————

Какво не се носи в гроба?
/имота/

——————————

Кой е най-добрият лекар?
/времето/

——————————

Кое се връща тъпкано, когато е взето назаем?
/брашното/

——————————

Рядко е, затова е скъпо - що е то?
/златото/

——————————

Кой може да отвори железни врати?
/благата дума/

——————————

Кой си е вдигнал крака, като видял, че подковават вола?
/жабата/

——————————

Кой или царува, или робува, или патки пасе?
/умът/

——————————

Какво не яде този, който не пази лозето си?
/грозде/

——————————

Кое не ще молитва, а мотика?
/лозето/

——————————

Кое е по-яко и от желязо?
/сърцето/

——————————

Кой бяга негонен?
/гузният/

——————————

Кое е риба, когато няма риба?
/ракът/

——————————

Кое се вмирисва от главата?
/рибата/

——————————

Кому тръните са по-сладки от сеното?
/на магарето/

——————————

Кой не влиза два пъти в капана?
/лисицата/

——————————

Кой козината си мени, но нрава - не?
/вълкът/

——————————

Кой не остава гладен в хамбара?
/мишката/

——————————

Кое никога не се връща, а само се преглъща?
/миналото/

——————————

От какво не се бои циганският кон?
/от тъпана/

——————————

Кое не може да се изчерпи с лъжица?
/морето/

——————————

Кой град се стига с питане?
/Цариград/

——————————

Кое се превива докато е младо?
/дървото/

——————————

Кой помага, ала в кошара не вкарва?
/бог/

——————————

Кой се познава в нужда?
/приятелят/

——————————

Кой се познава на път?
/другарят/

——————————

Какво се насища само със земя?
/окото/

——————————

Кой не бива без рана?
/юнакът/

——————————

Кое се къса, дето е най-тънко?
/въжето/

——————————

Кое не трае на слънце?
/снегът/

——————————

Кой ще те отведе до меда и кой до боклука, ако тръгнеш след тях?
/пчелата, бръмбарът/

——————————

Кой е от камъка по-як и по-слаб от яйцето?
/човекът/

——————————

Кой не се бои от сняг?
/плашилото/

——————————

Кой не влиза в празен хамбар?
/плъхът и мишката/

——————————

На кого очите са големи?
/на страха/

——————————

Кое ражда от беля беля?
/парите/

——————————

От какво не се бои мокрият?
/от дъжда/

——————————

Кое е по-мъдро от вечерта?
/утрото/

——————————

Кой е голям, но е празен?
/тъпанът/

——————————

Какво трябва да печелиш, за да печелиш сила?
/време/

——————————

Кой остава без агнета, ако спи?
/овчарят/

——————————

Има едно нещо, което е по-скъпо от парите - що е то?
/честта/

——————————

Кой печели, когато се карат двама души?
/третият/

——————————

Какво е по-хубаво от нямане?
/имане/

——————————

Кой е по-голям дявол и от дявола?
/жената/

——————————

Кой, когато се наяде, обръща коритото?
/свинята/

——————————

Кое растение не трябва да се мирише?
/копривата/

——————————

Какво трябва да купиш, преди да си купиш къща?
/комшия/

——————————

Кой пази лозето най-добре?
/страхът/

——————————

Какво не се мие с кръв?
/кръвта/

——————————

Кое е най-сладко и най-горчиво на света?
/езикът/

——————————

За тях казват, че са добри слуги и лоши господари.
/водата и огънят/

——————————

Кой печели и от живо, и от мъртво?
/попът/

——————————

Кой изяжда най-хубавата ябълка?
/свинята/

——————————

Кой вика: дръжте крадеца?
/крадецът/

——————————

На кого не вади око гарванът?
/на гарвана/

——————————

Кое крепи лицето?
/опакото/

——————————

На кого са слуги ниските?
/на високите/

——————————

Кой не се бои от обир?
/голият/

——————————

Кое рекло: мене ме мъчат, ама и аз мъча.
/виното/

——————————

Къде ще има, ако има в паницата?
/в лъжицата/

——————————

Кой и насън си изкарва хляба?
/ученият/

——————————

Кой ближе сирене през стъкло?
/скъперникът/

——————————

Кой се напънал и родил мишка?
/планината/

——————————

Когато е една, пролет не прави - що е то?
/лястовицата/

——————————

Какво не се гаси със слама?
/огънят/

——————————

Кой, когато не може да стигне гроздето, казва: - Кисело е!
/лисицата/

——————————

Един гледа сватба, а друг - какво?
/брадва/

——————————

Един се е родил да сее, а друг - за какво?
/да пее/

——————————

Какво да спи под камък?
/злото/

——————————

Кога се броят пилците?
/наесен/

——————————

Какво трябва да се бои от майстора?
/работата/

——————————

Какво трябва да се опита там, където думата не помага?
/тояга/