МОНОЛОГ НА ДОН КИХОТ

Димитър Христов

Върви по своя път и ще намериш
това, което търсил си с години.
И ще се сбъдват твоите химери,
и няма скоро смърт да те застигне.

Не се опитвай нищичко да върнеш,
за нищичко недей да съжаляваш,
по-важно е какво ще ти се сбъдва,
а не обреченото на забрава.

Потеглиш ли обратно, ще загубиш
това, което можеш да постигнеш,
ще срещаш само старите заблуди
с неразрешимите докрай енигми.

Не се отказвай, бъдещето вика
при себе си, които са достойни.
Животът е атака, не е спирка
за уморени от мечти герои.