ДОБРАТА НОВИНА

Наталия Недялкова

ДОБРАТА НОВИНА

Хващаш се за добрата новина
като удавник за сламката,
за да не потънеш в океана
на Вселенската скръб.

Сламка по сламка се свива гнездо,
от което ще се излюпи
Синята птица
или гълъбът,
показал вярната посока
на кораба на спасението.

Пътя към новия свят.
Света на добрите новини.


СКОК

Кривото дърво мечтае
да се изправи,
да се превърне в тояга
и някой ден да срещне
своето куче.

Паленцето
усърдно тренира
за най-високия
скок.