СУ У

Ли Бо

превод: Христо Черняев

Десет дълги години
той страда в жестокия плен,

но не каза на никого
нивга държавните тайни.

Колко пъти там бялата гъска
се връщаше в пролетен ден,

но писма не отнесе
за него в платата безкрайни.

Той пасеше овце
в оня край чуждестранен и див,

в планини и по степи
копня по родината своя

и ядеше той сняг,
и гладуваше там мълчалив,

и с дъждовна вода
утоляваше жаждата в зноя.

А когато - спасен -
път пое, който води далек,

той погледна на север,
где дивите чуки се мръщеха,

где в несгоди живя,
где дочака очакван човек

и от радост заплака,
и в кръв се сълзите превръщаха.