БЪЛГАРЧЕ БЪДИ!

Христо Черняев

Йордан Кушев пише за възрастни и за деца. Автор е на цяла дузина поетически книги. Израснал във Великотърновския край в градинарско семейство, той е закърмен с хлебния дъх на равнината и на градините край река Росица, а също и с хайдушките легенди, нашепвани от Балкана.

Не му е чужда и гурбетчийската участ на своите родители. С всичко това са свързани тематично и неговите книги.

В стиховете си се изявява като одухотворен тънък лирик. Издал е книгите за деца „Огънче гори”, „Вятърко вълшебен”, „Щурав щурчо”, „Шапка на комин”, „Таралежова брада”, „Опака държава”…

Новата книга за деца на Йордан Кушев е озаглавена „БЪЛГАРЧЕ БЪДИ!”, издание на издателство Фабер. Още корицата ни подсказва, че в книгата става дума за изконни български светини. Тук искам да отбележа, че в последно време патриотичната тема липсва в книгите на писателите.

И прави чест на Йордан Кушев, че тя открай-докрай присъства в новата му книга „Българче бъди!”. В нея авторът без всякаква дидактика в лиричен стил разказва за скъпи на българина неща, за силни моменти от историята ни, за братята Св. св. Кирил и Методий, за образите на Левски и Ботев, за българското знаме, за Априлското въстание и легендарната Шипка.

Едни от най-хубавите постижения в книгата са стихотворенията „Копнеж” (посветено на Асен Разцветников), „Думите на Ангел Каралийчев”, „На хълма Царевец”, „Шипка”, „Трети март”, „Песен за Балкана”, „Приятели”, „Малкият пианист”…

Чистота и трогателност лъха от стиховете:

И живеят в дните си честити
приказките мъдри и прастари.
Като сладки медоносни пити
населяват книги и буквари.

Ангел Каралийчев завеща ни
слово като изворите чисто,
та и в дните идни да остане -
като светло, бисерно мънисто.

Другаде поетът ще каже:

Балканът стар - гръбнака на България -
е вечна наша българска светиня.
В стихотворението „Българче бъди!” поетът призовава:
И във успехи, и в беди -
ти светло българче бъди!

Особено в днешното време на разруха и на потъпкване на националните ни идеали книги като „БЪЛГАРЧЕ БЪДИ!” са много необходими.

Освен това, както пише в послеслова си известната литературна критичка Благовеста Касабова, „Стихосбирката „Българче бъди!” на Йордан Кушев ни показва, че и за най-сложните понятия и нравствени категории може да се пише така чистосърдечно и разбираемо, че за малкия читател да е удоволствие да „общува” без каквото и да е усилие с поезията и да възприема естествено нейната идейно-художествена тематика и проблематика.”