Жоржета Чолакова

Проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова е завършила Славянска филология с профил бохемистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, където от 1984 г. преподава славянски литератури и чешка литература. През 1993 г. защитава докторска степен в Карловия университет в Прага с дисертация върху чешкия междувоенен сюрреализъм, която е издадена в пражкото университетско издателство „Каролинум” (Cesky surrealismus 30. let.: struktura basnickeho obrazu, Praha, 1999). Доцент е от 2000 г., а професор - от 2019 г. Научната степен „доктор на науките” защитава със своя труд „Митопоетичен генезис, художествена еволюция и контекстуализация на езерото в поезията на Чешкия романтизъм” (2018). Автор е още на книгите „Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа” (съставител, преводач, автор на студия; Пловдив, 1993), „Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм” (Пловдив, 1998), „Поетика на меланхолията” (Пловдив, 2019). Нейни научни статии са публикувани във Франция, Чехия, Словакия, Полша, Румъния, Австрия. Превежда поезия от чешки, френски и сръбски език. За превода си на поемата „Май” от Карел Хинек Маха е удостоена с медал и почетна грамота от Съюза на чешките писатели (2010).


Публикации:


Преводи:

Робер Деснос - ГЛАСЪТ НА РОБЕР ДЕСНОС/ брой 124 януари 2020

Луи Арагон - ЛОНДОНСКА ВЕЧЕР…/ брой 124 януари 2020

Отокар Бржезина - О, СИЛА ОТ ЕКСТАЗ И СЪНИЩА…/ брой 124 януари 2020

Лаза Костич - SANTA MARIA DELLA SALUTE / брой 124 януари 2020