СЛОВО ЗА ГЕОРГИ СТОЯНОВ – БИГОР

Христо Черняев

Характерен за Георги Стоянов - Бигор през последните години е непрекъснатият възход в писателската му битност. За едно десетилетие той създаде значителни творби.

С пълно право ще кажа, че Георги Стоянов - Бигор действа с перото си като майстор на мемоаристиката, на изящния пътепис, на есеистиката, на поетичната проза, на сатирата и памфлета…

Помнят се неговите стойностни книги за златните години на българското и на световното кино „Поезия в киното”, „Ръкопляскането забранено”, „Филми от златния фонд”, „Гранд биоскоп”, както и великолепната „Сега и всякога” и есеистично-философската „Лутащи се фрагменти”.

Бигор винаги е умеел чрез творбите си да ни приобщи, да ни зарадва, да ни извиси. При него писателската дарба не е култивирана и упорито отглеждана.

Тя му е дадена по рождение. Винаги съм бивал погълнат изцяло и съм се вълнувал, когато съм чел негова книга. Една от последните е малката по форма, но голяма по съдържание книга „КОКТЕЙЛ ОТ УСМИВКИ”.

На корицата е портретът на автора, дело на знаменития карикатурист Доньо Донев. Тук творбите на Бигор са лаконични, от 2-3 реда, но са мъдри. Те увличат със своята глъбина, правдивост и острота.

Те не са просто само разказани смешни премъдрости. Те са живи, защото трептят и ти потръпваш при четенето, имат дъх и мирис, имат жило. И най-важното, много от тях притежават високосност.

Защото не са създадени за забавление, нито за поучение.

Те не са и измислени, а са изровени от мъдрата глъбина на живота, на битието, на съвременността.

Големият мъдър живот винаги е дарявал - тъжни или весели - истините си на избрани от него пера. Едно от тези пера е на Георги Стоянов - Бигор.

Ще спомена някои сентенции или просто Бигорови изрази, които имат блясъка на бисери:

ВСЯКОГА е имало не само един Драйфус, но не всеки си е имал и един Емил Зола.

КАТО другите не мислеше и другите го подгониха. Галактиката щял да взриви.

ЛУДОСТ ли е честността? В България - да.

ЗОРКО бди Лъвът балкански над бази американски. Българийо, земя драга, лека нощ!

АКО една дървеница те хапе, погъделичкай я и ще я разсмееш; тя ще се смее смее, смее и ще пукне от смях.

ДНЕС съм тук, утре ме няма. Горе главата! Потоп не ще настъпи.

2009 г.