КОСТА ТРАЯНОВ – „ЧЕРНОМОРСКИ ЛЕГЕНДИ”

Добрин Василев

Коста Траянов. „Черноморски легенди”. Варна, 1941 г.

Тази книга съдържа 12 разказа за различни поселища покрай българското Черно море и събития, станали през течение на вековете.

Тия събития, обвити в мъгла и неотбелязани с положителност, авторът е преразказал във форма на предания и затова ги е нарекъл и легенди.

Морето заема известна част в тях, особено в „Смъртта на Галатея” и „Нос Емона”.

Описанието на известни части и места по брега, ценно от географска гледна точка, е свързано с художествени описания на морето, на малките заливи и това придава на книгата естество и на брегови пътепис.

Морето е оживено и поставено в историческа рамка.

За нашата книжнина върху Черното море, книгата на Траянов „Черноморски легенди” е добър принос.

——————————

сп. „Морски сговор”, г. XVIII, бр. 6, юни 1941 г.