СЕЛЯНДУРСКА ХРОНИКА

Лозан Такев

За 110 годишнината на Вапцаров в НДК рецитират „Селска хроника”
без последните два стиха „Терора долу! Съюз със СССР!”

Днес хрониката селска препрочиташ.
Каква поезия! Каква държава!?
И пред Вапцаров си затваряме очите,
щом хрониката селяндурска вече става…

Превеждат Вазов.
Глутници не спират
да бъркат в раните народни и в кръвта…
Никола Йонков също редактират…
Не е удобна песента за пролетта.

Това е вече новата ни роля
за преход в превода: яваш-яваш…
Един бил лозунга, Паси! Терора долу!
Съюз с кого? Естествено със САЩ…