СЛОВО ЗА ЧАВДАР ДОБРЕВ

Христо Черняев

Неотдавна той имаше юбилей, отбелязан скромно. И годините може да са се понатрупали, но по-важното е, че никак не са малко и големите плюсове на неговото солидно присъствие в националната ни култура.

Искам да изтъкна нещо много по-съществено за Чавдар Добрев, което някак си убягваше от юбилейните изяви за този последователен и значим съвременен творец.

Преди всичко го издига на висота именно неговата последователност и разгърнатост в отстояването на съкровени и ярки принципи в културния ни живот.

Добре знаем, че Чавдар Добрев е и философ, и литературовед, и поет, и преводач, и театрал, и изкуствовед. Неговата енергия е неизчерпаема във всичките тези насоки. И което е вярно и важно, той е от малцината изявени активни творци и като философ, и като народовед, и като литературен критик, и като културолог.

Творческите му принципи са изпитани и утвърдени в многолетната му практика като редактор в редица издания, а също и като общественик, стъпил на ясни и твърди позиции. Дори само обществения характер на дейността му да фиксираме, и тя е на много високо стъпало, за разлика от дейността на така наречения политически (или обществен) елит.

Защото мислителят Чавдар Добрев е над равнището на този „елит”. Той неизмеримо стои над него и над разните дребни и хитри в бездарието си политолози.

И във всичките сфери, които споменах по-горе, Чавдар Добрев е от творците, броящи се само на пръстите на едната ръка.

Тъкмо затова, макар и невидяно и гласно непризнато, той изпъква с ерудирания си манталитет като силен обществено ангажиран съвременен автор.

Тук искам да направя едно обяснение, - че нямам намерение да се спирам подробно на сътвореното от Чавдар Добрев в различни насоки (то е огромно и богато), а основната ми цел е да назова главните и същностни белези на неговото творчество.

А те са във верните му критерии при тълкуването и третирането на художествените проявления и факти в българската национална култура.

И тук ще бъда конкретен. Никой друг в днешно време така ярко и аргументирано не е осмислял и утвърждавал гениалното поетическо творчество на Никола Йонков Вапцаров, както направи това Чавдар Добрев.

Той гледа на поезията на Вапцаров не само като на национално високо емоционално излъчване, а като на планетарно духовно извисяване в барутната действителност на ХХ век.

И не само това - Чавдар Добрев с абсолютна увереност определя поетическото творчество на Вапцаров не само като изключително епохално отражение на динамичната действителност от средата на миналия век, но и като непреходно воюващ художествен феномен за трезвото човечество през бъдещото време.

С книгите си и с многобройните си публикации Чавдар Добрев страстно и темпераментно защитава едва ли не всеки стих, всеки ред от Вапцаровата поезия, която всъщност изцяло е самозащитима, но обстоятелствата налагат някой самоотвержено и с голямо самосъзнание, с ерудираност и с широта на погледа да влезе в справедливата битка с отрицателите на това високосно творчество.

И това в случая не е кой да е, а неоспоримият Чавдар Добрев. Просто днешният ден го е посочил със съдбовния си пръст да застане в огнището на това духовно сражение. И той изпълнява достойно и всеотдайно тази повеля.

Няма да се спирам в това едрощрихово есе на голямата броеница от книги, студии, портрети и анализи на Чавдар Добрев. Те само недвусмислено потвърждават неговото будно и зорко отношение към проблемите, до които се докосва даровитото му перо.

Наистина широк и пъстър е спектърът на творчеството му - и в общественозначимите му статии и есета, и във философските му стихове, и в театралните му етюди, и в преводаческите му осъществявания.

Учудвал съм се на умението на Чавдар Добрев да улавя едни от най-насъщните и актуални проблеми, учудвал съм се как успешно намира брод към тяхното творческо разгадаване и разрешаване.

Някак всеобхватна е паметта му в боравенето с почти всички изкуства, както и с най-тънките аспекти на културологията. Той е неизтощим и някак неизчерпаем. Неговият оригинален полемичен почерк се откроява и привлича читателя.

А като човек Чавдар Добрев е скромен, и при това загадъчно жизнен, което обещава нови творчески стълкновения и нови успешни разплитания на неизвестни още за нас плетеници в духовната сфера.

Ако звездния му задълбочен труд все още не е видян, то бъдещето ще има зрение и сили да ни го посочи. Сигурен съм, че безкомпромисните му бдения и усилия ще се увенчаят в своя апогей, защото те не са хвърлени нахалост и имат своята класическа земна опора, без която биха били невъзможни.

Тъкмо затова той наподобява на български Антей, който благословено твори именно защото е неразривно слят и неотделим от вездесъщата земна природа, слят с трагичната ни епоха, на която е син.

Тези мои мисли са породени от творческия арсенал на Чавдар Добрев. Там той е най-истински и по блестящ начин се доказва.