ЕПИГРАМИ

Денчо Владимиров

РЕДАКТИРАН ПРОЛЕТАРСКИ ХИМН

„На крак, о, парии презрени,
на крак, о, роби на труда,
потиснати и обезверени
от своите партии на труда!”

——————————

БЪЛГАРСКА ЕМИГРАНТСКА

„Я кажи ми облаче ле бяло,
отде идеш, де си ми летяло…”

Не видя ли в пусти бащини ми двори
моят тейко вече …сам да си говори?

——————————

СЛЕД ГОДИНИТЕ ПРЕХОД

„Ще се видим след десет години”
/из стара естрадна песничка/

Видяхме се вече:
след три по десет години…
C лъжи и обещания ала-бала,
България,
вече взела-дала,
се изнесе през Терминала…

——————————

ХЕЙ, ПОЛЕ ШИРОКО

„Хей, поле широко,
зелено, хей”

Разположил се е в теб
нашироко
арендатор - бей…

——————————

КОЙ СИ ОТИВА

„Комунизмът си отива
спете спокойно, деца..”

Тъй пееха по митинги диво
в края на века…
Комунизмът
не знам дали си отива,
но България
през Терминала излетя!

——————————

ТАКА ДА СЕ КАЖЕ

„Ето, аз дишам, работя, живея…”
Вапцаров

И аз, поете, така да се каже,
ДИШАМ въздуха мръсен,
РАБОТЯ, така да се каже,
за мизерни пари,
и така да се каже, поете,
общо взето
ЖИВЕЯ
…на две - на три.