Даниил Юруков

Даниил (Данаил) Стоянов Юруков е роден на 25.10.1852 г. в гр. Брацигово. Български общественик и политически деец. Произхожда от заможно търговско семейство. Учи в Брацигово (тогава село) и Пловдив. От 1867 г. до 1878 г. се занимава с търговия. Взема активно участие в подготовката на Априлското въстание. Участва в ръководството на южнобългарските комитети “Единство” и в политическия живот на Източна Румелия. Първи кмет на Брацигово от 20.01.1878 г. През 1978 г. е избран за член на Татарпазарджишкия съдебен съвет. През 1879 г. е съветник на Татарпазарджишката префектура. В периода 1879-1882 г. е председател на углавното отделение на Татарпазарджишкия окръжен съд. Депутат в Областното събрание на Източна Румелия, член на Постоянния комитет (1882 – 1885), един от създателите и изтъкнат деец на Народната партия (съединистка). Редактор на в-к “Съединение”. Член на Временното правителство след провъзгласяване на Съединението (1885). Избиран за депутат в 1, 5, 6, 8 обикновено Народно събрание. Кмет на гр. Пловдив (17.11.1894 – 01.02.1897). Ярък патриот и привърженик на Русия. Автор на книгите “Старо време”, “Брацигово” (1931), “Злото и цярът”, “Константин Величков”, “Размишления за произхода на българите”, “Спомени из политическия живот на България” (1922; второ издание – 1932). Умира на 16.07.1926 г. в София.


Публикации:


История:

БРАЦИГОВО – 1 ЧАСТ (1931)/ брой 14 ноември 2009

БРАЦИГОВО – 2 ЧАСТ (1931)/ брой 17 февруари 2010


За Даниил Юруков:

„СПОМЕНИ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ” ОТ ДАНИИЛ ЮРУКОВ/ автор: Петър Динеков/ брой 103 февруари 2018