СБИТО

Диана Димих

Из „Дива коза” (2019)

***
Сграбчи фустата на вихрушката
и полетя.
Хвърчило.

***
Големи снимки лъщят,
ситни букви се гушат.
Списание.

***
Сви се в мен нощта -
кълбо бодли
от самота.

***
Гледецът на огъня
изпепели фокуса.
Унес.

***
Метлата разпрати послание
от чергата към тавана.

***
В близък бой - вода и въздух.
Вкопчени в прегръдка, стават пяна.
Водопад.

***
Детска люлка
нощта осветява.
Месечина.

***
Ресници мокри
стискат мъжете.
Мъст гори
под клепачите.
Тежи двойно.

ПРЕГЛАДНЯЛА

От диета на диета
вместо стройна -
стана тройна.

***
Дъждец почуква
ланшната шума.
Морзова пролет.