Янтай Кавалов

Янтай Кавалов (Васил Димитров Василев), български писател, учител, общественик, кооперативен и читалищен деец е роден на 15 февруари 1904 г. в с. Проглед, Пловдивско. Завършва прогимназия в Асеновград. На 17-годишна възраст става учител в с. Соколовци и организира едни от първите курсове за ограмотяване в селото. През 1931 г. се връща в Проглед, където е учител от 1945 г. до 1959 г. с известни прекъсвания. Включва се в дейността на кооперация “Светлина”, бил е съдебен заседател, околийски съветник, читалищен деец. Двигател по построяването на нова училищна сграда в Проглед, работи активно за водоснабдяването, канализацията и електрификацията на селото. Първия си разказ „Матео Фалконе” публикува през 1928 г. във в. „Свобода”. През следващите години печата разкази, фейлетони и стихотворения в сп. „Българска мисъл” и „Златорог”. Заедно с Усин Керим основава първата писателска група в Родопите - тази в Чепеларе. Написва над 200 разкази, очерци, новели, пътеписи и статии, стихове и пиеси, рецензии и писма в родопските и националните средства за информация, а през периода 1937-1940 г. е съредактор на двуседмичния в. „Родопска искра”. Автор на пиесата „Недопята песен”, играна в Родопския народен театър в Смолян. Издадени книги: „Дичо Петров” (1957), „Пантелей и Лазар Пачови” (1960), „В бой и в мир” (1970), „Сава Кълвачев” (1973, в съавторство с Христо Горов), „Петдесет години село Проглед” (монография, в съавторство с Петър Ал. Маринов, 1943). Член на СБП (1948). Умира на 19 май 1971 г. През 2014 г. Александър Маринов издава книгата „Васил Димитров Василев (Янтай Кавалов). 110 години от рождението му”.


Публикации:


За Янтай Кавалов:

ВАСИЛ ДИМИТРОВ (ЯНТАЙ КАВАЛОВ)/ автор: Светозар Казанджиев/ брой 121 октомври 2019

НЕЗАБРАВИМИЯТ/ автор: Марин Кадиев/ брой 135 февруари 2021