ИВАН ЛАЗАРОВ

Сирак Скитник

Из статията „Изложбата на „Родно изкуство”

Иван Лазаров излага няколко групи глеждосана теракота.

Неговите търсения не изненадват.

Те носят една логична етапност, която дори сърди понякога със своята спокойна последователност и сигурно възхождение.

Никой наш художник не е тъй верен на първите си творчески схващания като Лазаров.

И все пак какъв път на развитие: простотата и вътрешната монументалност на замисъла постепенно намира своя верен външен израз, без скокове и видима трагичност.

Може би той е единствен изложител, у когото не се чувствуват тръпките на смут и раздвоеност между видимостта и творческата аз - това е вече особеност на твърде личен темперамент, който скрито изживява и уравновесява творческите си конфликти.

——————————

сп. „Златорог, г. 10, кн. 6, 1929 г.