Сирак Скитник

Сирак Скитник (псевдоним на Панайот Тодоров Христов, 22. 11. 1883, Сливен - 05. 03. 1943, София) е български писател, художник и театрален критик. Роден в бедното семейство на текстилния работник Тодор Христов и Радка Панайотова Гюлеметова. Завършва Богословското училище в София (1898-1902). В продължение на година е учител в село Върбец и в Сливен (1903-1904). Дебютира със стихове в сп. „Художник” през 1905 г. Сътрудничи на списания като „Наш живот”, „Демократически преглед”, „Българска реч”, „Везни”, „Хиперион”, „Златорог” (съредактор на сп. „Златорог” - от 1922) и др. Учи живопис в Петербург (1908-1912), печата стихове в списание “Аполон”. Участва в Балканските войни и Първата световна война, раняван, получава орден за храброст. В периода 1913-1917 г. е учител в Асеновград. През 1919 г. заедно с Николай Райнов и Иван Милев създава дружество „Родно изкуство”, негов председател (1927). Драматург и артистичен секретар на Народния театър в София (1923-1924), библиотекар в Министерството на просвещението (1924-1925), началник на радиоразпръскването в България и главен уредник на Радио София - от 1935 г. до смъртта си. Пръв председател (1931) на Общото дружество на художниците - по-късно Съюз на българските художници. Автор на книгата със стихове „Изповеди” (1910), „Избрани статии (1920-1942)” (1981) и др.


Публикации:


Поезия:

ОБЛАЦИ/ брой 46 декември 2012

ЦЪФТЯХА РОЗИТЕ…/ брой 92 февруари 2017

УВЯХНА ТЯ…/ брой 98 септември 2017

СНЕЖНИ СТЪПКИ/ брой 109 септември 2018

СВЕТЛИНА/ брой 121 октомври 2019


Проза:

ЗЕМЯ/ брой 82 март 2016


Публицистика:

САВА ОГНЯНОВ ПОЧИНА!/ брой 46 декември 2012

ХУГО ФОН ХОФМАНСТАЛ/ брой 47 януари 2013

В. В. ВЕРЕЩАГИН/ брой 49 март 2013

ВИКТОР ХЮГО КАТО ХУДОЖНИК/ брой 49 март 2013

БОТЕВ И ПОРТРЕТИТЕ МУ/ брой 74 юни 2015

НЕПРЕОДОЛИМОТО/ брой 79 декември 2015

ТОЙ НЕ УМИРА…/ брой 82 март 2016

ЗЛАТНАТА РЪКА НА БЪЛГАРКАТА/ брой 82 март 2016

ЛЕГЕНДАТА ЗА СИЛНИЯ ЧОВЕК/ брой 85 юни 2016

ТЕАТРАЛНИЯТ ОТЗИВ/ брой 88 октомври 2016

ЯНКО АНАСТАСОВ/ брой 101 декември 2017

ИЛИЯ ПЕТРОВ/ брой 102 януари 2018

ТВОРЧЕСКОТО ДЕЛО НА БОРИС ДЕНЕВ/ брой 102 януари 2018

ЛЮБОМИР ДАЛЧЕВ/ брой 115 март 2019

МАРА ГЕОРГИЕВА/ брой 116 април 2019

ИВАН ЛАЗАРОВ/ брой 118 юни 2019

ИВАН ЛАЗАРОВ/ брой 121 октомври 2019

ВЕРА ЛУКОВА/ брой 132 ноември 2020

СТОЯН ВЕНЕВ/ брой 144 януари 2022

ВАСКА ЕМАНУИЛОВА/ брой 146 март 2022

МНОГО ЛИ СА?/ брой 156 март 2023


Критика за Сирак Скитник:

ФИЛОСОФ НА ИЗКУСТВОТО И НА БЪЛГАРСКИЯ ПРИНОС В НЕГО/ автор: Панко Анчев/ брой 150 септември 2022


За Сирак Скитник:

СИРАК СКИТНИК/ автор: Никола Т. Балабанов/ брой 92 февруари 2017

СИРАК СКИТНИК ПОЧИНА/ автор: Никола Мавродинов/ брой 92 февруари 2017