ПОЛСКО ЦВЕТЕ АЗ НАБРАХ…

Цанко Церковски

***
Полско цвете аз набрах,
китка свих,
и на нея, не без страх,
дар пратих.

Полско цвете, слушай мен:
хубавей! -
на страни й всеки ден
червеней!

А по вечер с листовце
затрепти,
и спомни й туй сърце
как тупти.


***
Вий на мене не шептете,
крехки полски цветове, -
без въздишка забравете
знойни нощни часове.

Веч утихна гръд метежна,
буря в мозък не бучи;
сила буйна, сила прежна
не прозира през очи.

И мечта ме не въздига
в светлозрачни висини, -
глас ми някой шепне: Стига!
Спри, хвръкнаха младини…

И самотен, безприютен
веч живея ден из ден,
и сърдечний блян порутен
крия по-дълбоко в мен.

О, на мене не шептете,
крехки полски цветове,
би-що било - забравете
без въздишка от сърце…


***
Под розите тя стоеше
с дете на сърце, -
нещо шепне - то целува
красно й лице.

Зад розите спотаено
мълвя аз смутен:
Целуни я, дете мило,
и заради мен…


НЕДЕЙ МЕ СЪДИ…

Недей ме съди,
ти, моя мале,
че сме със либе
късно къснели.

Че как да тръгна,
да го замина,
кат не е братец,
нито роднина.

Ами е мойто
първото либе,
дето го срещна,
дето го видя -

се му приказвам,
се ми приказва, -
пък пуста обич
не се изказва.

Ах, първий залък
най-сладък бива,
и първо либе
не се отбива.


МОЛБА

Стой, почакай, либе,
конче не възсядай, -
рано по вечеря,
ти от мен не бягай.

Има още скърби
скрити във сърце ми.
Има още думи
неказани мене.

Има… ах, почакай,
жалбо на сърце ми! -
за любов, за мъка,
виж сега е време.

Утре то ще мине,
шибай тогаз коня,
шибай - догони го,
но се не догоня!…

Стой, почакай, либе,
конче не възсядай, -
рано по вечеря,
ти от мен не бягай.


СПРИ СЕ, ВЕТРЕ

Спри се, ветре,
не повявай, -
руса коса
не развявай,

редици ми
не разреждай,
косоплитки
не повреждай.

Редици са
наредени,
косоплитки -
нагласени

за моето
първо либе,
от чужбина
то си иде,

от чужбина,
от печали,
за мен мисли,
за тях жали.


***
Тъги мои,
тежки тъги! -
ако бяхте
черни мъгли,

смрачавахте
ясно небе,
покривахте
равно поле.

Не сте вие
черни мъгли,
най сте мои
тежки тъги,

събирани
от години
и трупани
във гърди ми.

Вятър вее -
вий стоите;
гръм беснее -
вий цъфтите;

зла ви зима
не прокужда,
ранна пролет -
не пробужда.

Не пък мога
аз, клетият,
да ви махна
или скрия…

——————————

Българска антология, 1910 г.