ЛИТЕРАТУРНИЯТ СВИЩОВ

Людмил Симеонов

Като възрожденски град със стари културни традиции, Свищов е родно място на мнозина знаменити дейци на духовния живот на България, сред които са гениалният Алеко, първият ни светски художник Николай Павлович, патриархът на българската карикатура академик Александър Божинов, големият литературен критик и естет Кръстьо Куюмджиев, самобитният художник Никола Танев, професор Иван Шишманов и колко още!

Ще добавя, че Свищов е известен и като град на дарителите, не случайно тук е издигнат и техен паметник, дело на проф. Георги Чапкънов.

В тукашната търговска гимназия е бил учител един от най-нежните ни лирици Николай Лилиев, възпял Свищов в едно от стихотворенията си.

Негов ученик пък е бил Ламар, оставил интересни спомени за своя учител. В същата гимназия ученик е бил и поетът Христо Ясенов.

И днес този дунавски град се откроява със своята неповторима духовна атмосфера, макар че т. н. демократични времена, подобно на други градове от периферията на страната, доведоха до сериозни икономически и демографски трусове и проблеми.

Въпреки това Свищов, колкото и трудно, продължава да поддържа най-важните си духовни прояви, една от които са празниците на града „Свищовски лозници”, провеждани всяка година в края на септември и чиято кръстница е известната поетеса Първолета Прокопова, родом от Свищов.

По време на тези празници се отчитат и резултатите от националния поетичен конкурс „Свищовски лозници”, връчва се и наградата за литература на община Свищов „Златно дунавско перо” (учредена по инициатива на свищовската поетеса Стефания Цанкова, член на СБП), както и наградата на името на поета Николай Искъров.

Към значимите литературни събития в Свищов трябва да причислим и ежегодния международен конкурс за къс хумористичен разказ “Алеко”, организиран от община Свищов, Международна фондация „Алеко Константинов”и вестник „Стършел”.

Конкурсът е с няколкодесетилетна история и негови лауреати са били световно известни писатели. Той е включен в програмата на Алековите празници, провеждани в дните около рождената дата на Щастливеца.

Свищов винаги е уважавал и подкрепял своите литературни творци - тяхното място и участие в духовния живот на общината е неизменно, редовно се организират премиери на техни нови книги. Често по един или друг повод в града гостуват и автори от столицата и страната.

През някогашния литературен клуб „Алеко Константинов” към читалището са преминали поети като Първолета Прокопова, Калина Ковачева, Георги Драмбозов, Николай Кънчев и Николай Искъров, прозаици като Кънчо Атанасов, Валентин Антонов и Г.К. Кирилов.

И днес в града и общината живеят и творят талантливи автори, които са с по няколко издадени книги, някои са и членове на СБП.

Може би е дошло времето и в Свищов да бъде учредено дружество на писателите към СБП, което би било подходяща форма за подпомагане на техните изяви и за улесняване на творческите им контакти.