ДНЕС ЩЕ МЕ РАЗСТРЕЛЯТ, МАМО…

Йордан Пеев

***

На Никола Вапцаров

Днес ще ме разстрелят, мамо,
няма да ме жалят…
Ти, недей да плачеш само
и не ме забравяй!
Други имаш подир мене
и деца, и внуци.
От небето ще ви гледам,
скрит под черни буци.
И когато утре легна
в гроба си прощален
ти сложи букет на него
до свещта запалена!
Вместо жито, обед щедър
направи за всички
и макар да ходиш бледа,
ти им се усмихвай,
че не се затрих за нищо!
Мен това ми стига…
Боже, колко ще ми липсваш!
В някой ден пак ще се видим…
Мойта Бойка… Ех, горката,
с мен си взе белята!
На съня й в тишината
ще вървя понякога
и невидим ще целувам
устните й нежни,
а след туй ще отпътувам
в светове безбрежни…
Туй е всичко, мила мамо!
Все за вас се моля…
Другото: куршум и червей…
Сбогом!
Твой Никола…

24.07.2019