ПЕСЕННА ЛЮБОВ

Матей Шопкин

Из „На този свят” (2017)

ПЕСЕННА ЛЮБОВ

На този свят
прекрасен и проклет,
дойдох с душа разтворена и чиста.
И тръгнах по пътека камениста
от свята песенна любов обзет.

Не бях приет
от моите другари,
сред моите врази останах сам.
Но въпреки поличби и кошмари,
опазих своя поетичен Храм.

Осъждайте ме,
съскайте по мене,
издигайте ми жертвен ешафод…
Аз пак ще славя светлото горене
на българския вечен небосвод.

Аз пак ще пея
в люлката свещена
на моята прадядовска земя.
Дори захвърлен в гибелна геена
към горди подвизи ще се стремя.

Ще се превърна
в повик и завет,
ще надживея завист и обида.
И с песенна любов ще си отида
от този свят прекрасен и проклет!


ИМАНЕ

Живях на този свят просторен,
ту гръмовит, ту плах и тих,
но никога не бях притворен
и не написах подъл стих.

Какво, че съскаха по мене
отровни змийски гласове?
Аз носех пролетно цъфтене
с мечти за щедри плодове.

И няма как да се поддавам
на страх от люти клевети,
защото бях и днес оставам
бранител с български черти.

Каквото с мене и да стане
в дела, погром или възход,
ще браня златното имане
на мойта жажда за живот.