ЧЕРВЕНИ КЛЕНОВЕ…

Вийви Луйк

превод: Георги Ангелов

***
Червени кленове -
тухлена катедрала
в центъра на равнината.

——————————

***
Далеч и наблизо
високо над главата
се вълнува небето.