КЪМ УПРАВНИЦИТЕ НА ИСПАНИЯ

Мигел де Унамуно

превод: Георги Ангелов

Вие и под небето на родината
живеете като в изгнание.
В мен - под небето-родина
живее моята Испания.