БРОИЛКИ ЗА ДЕТСКИ ИГРИ

Димитър Костадинов

ИГРА

Раз -два - три:
играем от зори!
Раз - два - три:
при нас се поспри!

Раз - раз - раз:
пак ще мижа аз…
Раз - два - три:
всеки ли се скри?!

Щом мълчите,
отварям очите!!!


ОТНОВО ПРЕБРОЙ

Едно, две, три - ти се скри.
Четири, пет - край един плет.
Шест, шест, шест - нямаш адрес…

Седем, седем, седем - аз вече гледам…
Осем, осем, осем - до теб съм на косъм…
Девет, десет… Стой!
Отново преброй!!!


ГРЕШКА - СМЕШКА

Вчера в двора край стобора
мярна се мишок-гризан…
Страшен бе като глиган!
Бързо схруска за закуска
сънения дебелан -
мързелана Котаран.
И се скри във куп дърва…

Вярваш ли в това?
Щом не вярваш, щеш-не щеш:
Ти жумиш,
а Ние - бежжж!!!


НОТНА ПЕСНИЧКА

До, ре, ре -
хайде на Море!
Ми, ми, ми -
тръгваме сами…
Фа, сол, ла -
бързо тук ела!
Си, до, си -
топката носи!

Ла, ла, ла -
лодка със весла!
Сол, сол, сол -
лепнем ний от сол!…
Фа,
ми,
ре -
много е добре!
До, до… пак
чак до… мрак!!!


ЛЯТО

Конче
тича
край реката - виж!
Жаби
скачат
във водата - виж!

Тате
жъне
сред полето - виж!
Слънце
грее
от небето - виж!

Виждаш ли?
Не виждаш?!
ЖМИШ!!!


ПРИЯТЕЛИ

Аз съм
ГОШО!
Той е
ТОШО!

С ГОШО,
с ТОШО
няма
лошо!

ГОШО
ще брои
до трийсет.
Ти
със
ТОШО
скрий се!!!