МЕЧТА

Румен Стоянов

МЕЧТА

Даже точките
из моите писания
да казват:
тоя е българин.


ОТКРОВЕНИЕ

Пеш,
с возила,
умом обхождах те:
дори когато съм бивал
далеч от теб.
Безброй пъти по древни,
стари, днешни карти
гледах те
и с други съизмервах те:
каква била си,
какви били са,
какво си,
какви са.
И проумях:
ти си толкова голяма,
каквато е обичта ми към теб.

Българийо.