ПОЧИВКАТА ЩЕ БЪДЕ ТАМ, ПРИ ЗЪБЕРА

In memoriаm Георги Братанов

Христо Черняев

През 2000 г. срещу Гергьовден (именния си ден) завърши земния си път поетът Георги Братанов, главен редактор на списанието на слепите „Зари”.

Той ни напусна, както се казва, на попрището жизнено в средата, защото беше изпълнен с енергия и имаше да каже още много в поезията и есеистиката.

Беше и известен общественик и публицист и твърде осезателно откликваше на проблемите на драматичното ни време.

Георги Братанов е роден в Ямбол през 1944 г. Така се случи, че в родния му град го завари, най-неочаквано, смъртта.

Поет със силно витално усещане, Георги Братанов е автор на двадесет книги. С изключение на „Неравноделен живот” и романа „Нежна Революция” останалите му книги са стихосбирки: „Ще ви потрябвам”, „Молитва към човека”, „Нощни светове”, „Превъзмогване”, „Баладични часови”,”Мираж”, „Хипноза”, „Топъл джаз”, „Изтича времето”, „Върхът на дъното”, „Доминанти”, „Осветени пространства” и др.

Той е творец на силния поетичен жест и на ярката емоционална метафора. А в излязлата си неотдавна чудесна повест от спомени Георги Братанов с присъщия му унес споделя своите преживелици като син на полка в Ямбол, като полкови тръбач, разказва мъдро, с туптящо от обич към хората сърце.

На последната корица на тази книга пише, че тя е вече „една нова страна от таланта на поета Георги Братанов”.

Пише също, че „когато за войнишките си години си спомня един поет по душа, музикант по природа и артист по живот, тогава се получава „Неравноделен живот”.

Неотдавна излязоха от печат поетическите книги на Георги Братанов „КАБИЛЕ СПИ” и „ЗЪБЕР”. Поемата „Кабиле спи” е един вик за съпричасите, един вик за съпричастие, един въпиющ зов за смисъл в живота и нещо повече - за място във Вселената - голямата мечта на всички честни и невинни до дъното на душата си донкихотовци и поети - най-истинските рицари на поезията и на света.

В стихосбирката си „Зъбер” (изд. „Атос”, Шумен) Георги Братанов изповядва своята поетическа философия за глад към естественото, към неподправеното, към истинската поезия, дето придава светлина и топлик на живота.

Тук има лирика, кротост и съзерцание, но те най-често са примесени с високия стремеж към духовна красота. Затова и заглавието на книгата изразява острота - „Зъбер”. Някакъв шемет свисти и преминава през стиховете й.

Георги Братанов е автор на сериозна творческа територия. В творбите му има движение и живот. Те са заредени със скрит заряд, който рефлектира у читателя. Точно затова Георги Братанов е един от интересните съвременни български поети.

Както в поезията, така и в живота си Георги Братанов беше устремен към съвършенство и извисеност. Кротък наглед, той нямаше покой. И затова само той може да каже: „Почивката ще бъде там, при зъбера”.

Нека бъде вечна паметта на поета и приятеля Георги Братанов.