БОГАТСТВО

Николай Колев - Поета

БОГАТСТВО

Ти мислеше, че имаш нещо,
но нямаш нищо, Николай!
С възторзите поиска среща.
Какво намери? Хладен край!

Направи ли си адски пещи
от илюзорния си Рай?
Направи си ги… Има нещо,
но то е чуждо, Николай!

Пали на миналото свещи,
целувай восъка, но знай:
измислил си, че имаш нещо.
Не вярвай в нищо, Николай!

Съдбата няма друга грешка,
освен една - да бъде край
на всяко изживяно нещо.
Недей се беси, Николай!

Ще бъде прекалено смешно,
ще бъбрят на кафе, на чай,
какво е праведно и грешно…
Не ставай глупав, Николай!

Утайка в рими безутешни,
това е твоят тих безкрай.
Ти мислеше, че имаш нещо?
Утайката е, Николай!


АРАБЕСКА

На моя юг мечтанието жарко
в походка на жена е въплътено.
Обичам слабостите си без мярка,
а спомени за всички прегрешения
като оазиси в пустиня светят.
Устата пила, пак от жажда страда!
Омар Хаям е може би поетът
с камилата на моята наслада.
Очите - черни, мургаво - лицето,
а песента му - виненочервена;
в яшмак откраднат, вързано сърцето,
а устните - в оазис потопени.