ЧОВЕК И СМЪРТ

(Притча)

Александър Кръстников

Един богат човек подписал договор със смъртта, според който тя не трябвало да идва преди да го предупреди. Така той мислил, че ще има време да се приготви и да се покае за земните си грехове.

Малко след това човекът изгубил една малка сърна, но това не го засегнало много.

После една епидемия унищожила целия му добитък, отнела в гроба жена му, двете му деца - богатият продължил да се весели.

Минали няколко месеца. Един ден смъртта се представила пред него и му казала:

- Ето, часът настъпи.

- Защо наруши договора? - попитал човекът. - Ти обеща да не идваш без предупреждение.

- Това е така - отговорила смъртта - и аз точно съм изпълнила уговореното. Най-напред те предупредих като ти взех добитъка, после всеки ден ти давах знак за моето присъствие. Не е моя вина, че ти се преструваше на глух при всяко предупреждение.

И смъртта грабна своята жертва.

Тълкуване. Най-често се унасяме и самозабравяме на тоя грешен и суетен свят, смятайки, че ще живеем материалистично хиляди години. Ала идва време незабелязано за заминаване отвъд и ние изпадаме в положението на непоправими суетници.

——————————

в. „Витлиемска звезда”, г. 16, бр. 3, 1 юни 1937 г., подписано: М. М-s