ГОВОРИ…

Николай Дик

превод: Иван Антонов

***

Говори, аз тихичко на рамото ти ще склоня глава,
полусънните клепачи ще потрепват от магията отново
и ще замълча, почувствал парещата топлина
от прекрасната мелодия на ласкавото слово!

Говори - сюжет дантелен аз ще изплета,
на съня магичен ти не давай тялото ми още!
Дните-върволица непрестанно през годините текат
и оставят за душата само кратките ни нощи.

Под безмилостната преса на привързващите ни неща
от диези резки ти мелодията да опазиш тъй е трудно.
Неслучайно аз поисках с вятъра да долетя -
на рамото ти в полунощ вълшебна реч да слушам буден.