ПИСМО НА КОСТИС ПАЛАМАС ДО ДИМИТЪР ШИШМАНОВ

Писмо на Костис Паламас до Димитър Шишманов

Писателят Димитър Шишманов, по онова време пълномощен министър на България в Гърция, изпраща на Костис Паламас (наричан „гръцкия Вазов”) екземпляр от „Старопланински легенди” от Йордан Йовков в превод на гръцки. На 1 май 1937 г. известният гръцки писател изпраща писмо до Шишманов, в което споделя впечатленията си от книгата и творчеството на Йовков.

Господин министре,

Извинете, задето поради болест и старост закъснях да Ви изразя моята голяма благодарност за книгата „Старопланински легенди” на Йордан Йовков.

Българската литература за пръв път ми се представи със своите ярки багри. И малкото редове, които нахвърляте в предговора за писателя, са много картинни.

„Индже”, преди всичко, какъв драматичен бисер! И „Постолови воденици”, и „Кошута”, всички разкази от „Старопланински легенди” как хубаво съчетават епическата простота с поетическия строеж, подробностите на легендата с художественото претворяване, как ясно открояват поета, който е истински поет и заслужава да бъде обичан!

Затрогвате ме и пренасяте във Вашето отечество, което изпъква пред мен в своята девственост, напрегнатост и широка душа.

Благодаря Ви горещо за подаръка.

Костис Паламас

——————————

в. „Вестник на вестниците”, бр. 90-91, 24 май 1937 г.