ЕПИГРАМИ

Петър Велчев

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Не, не съчинявам епиграми,
просто разсъждавам си на глас.
Този свят пращи от мелодрами,
а пък аз римувам ги завчас.
Ако оцелеят в паметта ми,
и… при случай, ги споделям с вас.

——————————

НА ГОСТИ

Ако те канят стари достове,
иди, пийни си, вдигай тост!
И подир множеството тостове
на „Пирогов” ще станеш гост.

——————————

АБСУРДЪТ

Горкото земно кълбо
абсурдно все се търкаля -
на запад чакат Годо,
на изток гонят Михаля.

——————————

КОЕ НАЙ-МНОГО ХАПЕ

През лятото мухите,
през есента осите,
през зимата бълхите,
през пролетта - Жените.

——————————

БЪЛГАРАН Е ГАЛАНТ

Макар нощта да не е лунна,
целувам Ви ръка, мадам!
И друго мога да целуна,
а после - както аз си знам.

——————————

УВИ!

Нощ за любов, за дързост,
нощ лунна!
Но вече сте на възраст
бастунна…

——————————

НОМИНАЦИЯ

Запитах се: - Акълът дърт и кух
защо ми е, о, Боже, закъде ми е?
И като ехо отговора чух:
- За академии, за академии…

——————————

НА СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ
Преводач на поемата
„Витязът в тигрова кожа”

Всред стихове и всред стихии,
стои той в творчески екстаз -
последен внук на бакърджии
и пръв потомък на витяз.

——————————

НА ЧАВДАР ДОБРЕВ
Автор на книгата “Еретичният Ерос”

Като ямболец чист -
анархист, модернист,
смесва той еретичния Ерос
с еротичната ерес,
а е всъщност марксист.