„ЛЮБОВ И СМЪРТ” ОТ ЛУКА ГОВЕДАРОВ

Борис Наков

„Любов и смърт”, драма от Лука Говедаров, Пловдив, 1934 г.

Сюжетът на драмата е любовта на красивата унгарка Магда Стинес, кабаретна артистка, към Ал. Петрович, висш чиновник.

Отначало увлечен в нея, той й обещава да я вземе за жена, но по-късно охладнява, изоставя я нещастна и се оженва за друга, богата жена.

Магда Стинес, добила дете от Петрович, навсякъде преследва своя прелъстител, когото продължава да обича и от когото дири издръжка.

Но това излага бившия чиновник Петрович и той, с помощта на един свой подчинен, примамва Магда и я убива.

Драмата е напълно реалистична. Социалният елемент в нея изпъква на преден план. Така авторът високо издига глас против закона да се дири бащата.

Вследствие на тая забрана, мъжът винаги се измъква невредим от едно нежелателно увлечение, като оставя жената сама да носи тежките последствия.

В случая мъжът винаги проявява егоизъм - обстоятелство, което авторът вярно е схванал и го е изнесъл в пиесата си.

Диалогът навсякъде е жив, ярък, характерите на героите изпъкват ярко. Във всеки случай най-ценни са идеите, които изнася авторът.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 7, 7.11.1934 г.