Лука Говедаров

Снимка: Bulgarian Connection

Лука Иванов Говедаров, български драматург, журналист, адвокат, общественик, оратор, e роден на 03.07.1890 г. в Пловдив в семейството на известния книгоиздател през Възраждането Иван Говедаров. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и журналистика в Швейцария (1912-1914). Главен редактор на пловдивския вестник „Юг”, в който публикува уводни статии, рецензии, преводи, води рубриката „Ако грешим, поправете ни”. Редактор на списание „Български журналист”. Председател на Съюза на провинциалните журналисти (1933-1944). Автор на драмите „Война и хора” (пиеса в 4 действия, 1933, издание на Хр. Г. Данов), „Любов и смърт” (пиеса в 4 действия и две картини, Пловдив, 1934), „Разочаровани” (1935), „Между две жени” (драма в 4 действия, 1941) и др. Псевдоним: Гърмидолски. Пиесите му са играни в почти цяла България. Сътрудничи на в. „Литературен глас”. Умира през 1950 г.


Публикации:


Публицистика:

ПРОФ. МЪРКВИЧКА НА ФРОНТА/ брой 82 март 2016


Критика за Лука Говедаров:

„ЛЮБОВ И СМЪРТ” ОТ ЛУКА ГОВЕДАРОВ/ автор: Борис Наков/ брой 114 февруари 2019


За Лука Говедаров:

ЛУКА ГОВЕДАРОВ/ автор: Вичо Иванов/ брой 95 май 2017