НА РАБОТА!

Иван Ст. Андрейчин

По-малко шум, по-малко вик,
а повече дела,
и ще замлъкне злий език
на хорската мълва.

Пред нас стои висока цел,
кат бляскава звезда, -
в полето целно без предел
ний теглихе бразда.

За всички има там простор,
за всеки ратник труд;
но няма място за раздор
и за безумен смут.

Със общи сили планини
ще дигнем ний завчас,
защо да сеем ний злини
и злоба между нас?

——————————

сп. „Народна целина”, г. 2, кн. 4, 1927 г.