МУЗИКАНТ

Стефан Мокрев

Басня

Стадото подрънкваше хлопка. Малките подскачаха запленени от пролетното слънце и хрупаха росна трева.

Отстрани, край дола, се дръгнеше келяво магаре. Другите - изгладнели, с отскочили от глад кости и охлузени кожи - не вдигаха глави.

Овчарското куче примигваше на слънцето, опъваше членове и от време на време поглеждаше господаря.

И се чудеше на келявото магаре:

- Защо ли не си напълни корема? Душата му е на устата. Няма да дочака Великден. Само се заглежда по драките и се дръгне. и как гордо издига глава. Като че ли е стопанин на стадото…

В храстите, затоплен от слънцето и подмамен от пролетта, подскачаше кос и свиреше.

Кучето даде ухо на песента и се унесе. Хубаво пееше косът!…

Но ето, че магарето вирна муцуна и се разрева.

Кучето развали удоволствието си и отиде при магарето.

- Защо ревеш, шуго? Мълчи да слушаме звучната песен на коса! Не чуваш ли как хубаво пее. Всички притаиха дъх. А ти ни проглуши.

- Хм! - засмя се магарето. - Ти ли ще ме учиш на музика. Като коса могат всички да пеят, като мене - никой! Не ми пречи.

И магарето пак вирна глава и ревна.

- Мълчи, спукана зурла! - обади се старата крава.

- Стига! - подеха конете.

- Косът ни е дошъл на гости, остави ни да го слушаме - помолиха се теленцата.

Магарето се разсърди:

- Да питаме стадото кой пее по-хубаво. Слушайте!… - И още по-силно наду уста: - Нали аз съм най-добрият музикант?

- Да…а…а - обадиха се мулетата.

- Да…а…а - потвърдиха катърите.

- Разбира се - ревнаха другите магарета.

Кучето заби глава в земята и затули уши. И си рече:

„Магарешки свят, магарешки мисли”.

——————————

сп. „Детска книга на книгите”, г. 1, кн. 6, 1931-1932 г.